Udfyldning af SKV2

-Brug blanketten vi har under rubrikken 'SKV2'.

- Sæt kryds i det relevante felt. Vi skyder ikke (endnu) med haglgeværer eller sortkrudtsvåben

- fulde navn, CPR-nummer og politikreds (hvor du bor)

- adresse, postnummer, by og telefonnummer.

- våbnets fabrikat, f.eks. Carl Gustaf, Husqvarna, Mauser, Beretta, Eddystone mv.

- våbnets model, f.eks. M96, M38, K98k, M50, M53/17 mv.

- kaliber, f.eks. 6,5 mm, 7,92 mm, 7,62 mm. Hvis kaliber er > 8mm, er der noget galt - største tilladte kaliber på banerne er netop 8 mm.

- våbnets nummer: skriv nummeret på låsestolen (den del af riflen, hvor bundstykket sættes ind)

- ladesystem: sæt kryds i "repetér" hvis det er en riffel, pistoler kan godt være halvautomatiske

- pibelængde og totallængde i mm: kig på den tidligere påtegning eller spørg forhandleren/sælgeren - han kender disse mål.
Bemærk at man i dag vil have målene i millimeter(!)

- nuværende registrering = den nuværende ejer : hvis du overtager våbnet fra en privatperson, så skriv sælgers CPR, navn, adresse, postnummer og by; hvis du overtager våbnet fra en skytteforening, så skriv foreningens SKV-nummer (spørg foreningen), og foreningens navn, adresse, postnummer og by; hvis du køber våbnet af en forhandler, så skriv CVR-nummer (spørg forhandleren), og forhandlerens navn, adresse, postnummer og by;

- politiets journalnummer for evt. tidligere tilladelse: hvis våbnet har været eller er registreret hos politiet, fx på jagttegn, så skriv politiets journalnummer (findes på den eksisterende tilladelse). Hvis våbnet hverken har været eller er registreret hos politiet, så lad feltet stå tomt.

- udfyld nu "dato".

- hvis du er fyldt 18 år, så spring over feltet "Udfyldes kun for haglgevær - og riffelskytter mellem 16 og 18 år"

Print skemaet ud. Du får i dag kun ét eksemplar ud af printeren. Send skemaet til formanden eller tag det med og aflever personligt.

Gebyr for SKV2:
300 kr. overføres til Reg.nr 5479  Kontonr. 5666543, Efter indbetalt gebyr sendes SKV2 i udfyldt stand til formanden

Søren Monies, Aldershvilevej 108, st 1 2880 Bagsværd.
Herefter påfører formanden foreningens oplysninger og sender blanketten til Skytteforeningernes Våbenregistrering.
Foreningen behandler ikke SKV2'ere for medlemmer i kontingentrestance.