Medlemskab

Kontingent


Det årlige kontingent er 350 kr.

Kontingentet overføres til Reg.nr 5479  Kontonr. 5666543 inden udgangen af årets 1. kvartal.

Husk at skrive 'kontingent' som modtagertekst

Hvad sker der, hvis man ikke betaler ? :

- se vedtægternes § 9. Restance : Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sent betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales senest 2 måneder herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af våbenpåtegningen iværksættes. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt indmeldelsesgebyr.

Gebyr SKV2

300 kr. overføres til Reg.nr 5479  Kontonr. 5666543 
Efter indbetalt gebyr sendes SKV2 i udfyldt stand til Formanden (Vejledning i at udfylde kan du læse her:
Vejledning)
Søren Monies
Aldershvilevej 108, st 1 2880 Bagsværd.

Herefter påfører formanden foreningens oplysninger og sender blanketten til Skytteforeningernes Våbenregistrering.

Foreningen behandler ikke SKV2'ere for medlemmer i kontingentrestance.

Vores kontonummer
Reg.nr 5479  Kontonr. 5666543 

Skydebanerne på Amager

  • Adresse
    • Selinevej 5
      2300 København S.
      Danmark
  • E-mail

Kontakt os